Helhetslösningar inom energioptimering ger fastigheten en bättre driftsekonomi

Encon Group AB är en företagsgrupp som erbjuder helhetslösningar inom Energy Control Management. Det innebär att vi tar ett helhetsgrepp och ett långsiktigt ansvar för energioptimering i din fastighet med inriktning mot grön teknik, god driftsekonomi och hög tillgänglighet.

Fokus ligger på att erbjuda energieffektiva och driftsäkra lösningar inom el, kyla, värme, ventilation och vs.

Encon Groups helhetslösningar omfattar allt från idé till service och drift.